ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΡΑΨΑΝΟΥ
GreekEnglish (United Kingdom)
olives-flower.jpg

Παραγωγή

Extra Παρθένο Ελαιόλαδο - Πιστοποιήσεις

EN ISO 9001:2008 Διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων.

Εκτύπωση E-mail

iso_9001Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θραψανού εχει πιστοποιηθεί απο την TUV AUSTRIA για την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων EN ISO 9001:2008

Το ISO 9001 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για την διασφάλιση ποιότητας και ποιοτική διαχείριση επιχειρήσεων.
Αποτελεί επιχειρησιακό μοντέλο που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει μία επιχείρηση.
Εφαρμόζεται πάνω στις διαδικασίες που παράγουν τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας οργανισμός.
Παρέχει μέθοδο και συστηματικό έλεγχο των επιχειρησιακών ενεργειών ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.
Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζεται για την παραγωγή οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

HACCP 22000:2005 Διαχείριση της ασφάλειας ποτών και τροφίμων

Εκτύπωση E-mail

haccp_22000Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θραψανού έχει πιστοποιηθεί από την TUV AUSTRIA, για την εγκατάσταση και εφαρμογή συστημάτων HACCP.

Το HACCP είναι ένα σύνολο (ή σύστημα) αρχών και κανόνων που σχετίζονται με την σύντμηση των λέξεων 'Hazard Analysis and Critical Control Points' δηλαδή 'Ανάλυση Επικινδυνότητας και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου'. Το HACCP δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και αποτελεί μία συστηματική προσέγγιση στην διαχείριση της ασφάλειας ποτών και τροφίμων δηλαδή στην παραγωγή ασφαλών και αποδεκτών τροφίμων. Το σύστημα HACCP δημιουργήθηκε με σκοπό να εξαλείψει επεισόδια όπως: τροφικές δηλητηριάσεις, αρρώστιες, κατανάλωση μη ασφαλών ποτών και τροφίμων ή την ύπαρξη ανεπιθύμητων ουσιών ή ξένων σωμάτων. Το σύστημα HACCP βασίζεται στον εντοπισμό, επίβλεψη αποτελεσματική διαχείριση και παρεμπόδιση της επικινδυνότητας που μπορεί να προκύψει κατά την διαδικασία παραγωγής ή σύνθεσης τροφίμων και ποτών. Ως 'επικινδυνότητα' μπορεί να χαρακτηριστεί οτιδήποτε που η ύπαρξή του μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα υγείας στον καταναλωτή.

 

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π.) Θραψανό

Εκτύπωση E-mail

protected designation of originΤο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό φέρει την πιστοποίηση προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης).
Ελαιόλαδα που καλύπτονται από την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του αυστηρού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Ως «Ονομασία Προέλευσης» νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα, του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο γεωγραφικό περιβάλλον, που περιλαμβάνει τους φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες και του οποίου η παραγωγή, η μεταποίηση και η επεξεργασία λαμβάνουν χώρα στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή.

Η ετικέτα "ΛΑΙΝΙ" φέρει επίσης την πιστοποίηση προέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης). Ελαιόλαδα που καλύπτονται από την Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης πρέπει να πληρούν όλες τις απαιτήσεις του αυστηρού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
 


cretan-olive-oil